Informacje

Brak aktualności

Oferta

               

 

        Misja szkoły: 

 …stwarzać warunki i udzielać dziecku wszelkiej pomocy, aby mogło uczyć się samego tego, co niezbędne oraz tego , czego uczyć by się chciało.

Zapewnić dostęp do informacji, szanować decyzje ucznia, organizować życie szkoły tak, by dawała mu poczucie i możliwość współuczestnictwa w zbiorowym wysiłku, nie zapominać o tym, że „w zdrowym ciele zdrowy duch….”

 

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy jest sześcioletnią szkołą podstawową. Kształci  dzieci w II etapach edukacyjnych:

I etap – edukacja wczesnoszkolna

II etap – nauczanie blokowe.

Przy szkole znajduje się oddział przedszkolny.

 

1.      Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, jego osobowości i zainteresowań.

         Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans.

 

2.      W szkole zatrudniona jest kadra kompetentna i wykształcona.

 

3.      Prowadzone są zajęcia z informatyki  od  klasy  I  i  języka angielskiego od  oddziału przedszkolnego.

 

4.      Po zajęciach dzieci objęte są opieka świetlicową w ramach zajęć dodatkowych nauczycieli z art. 42 KN.

 

5.      Szkoła posiada pełnowymiarową sale gimnastyczną, boisko do piłki nożne,  piłki ręcznej i siatkowej oraz  bieżnię na 60 m.

 

6.      Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw.

 

7.      Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w kołach: sportowym i  języka angielskiego .

 

8.      Uczniowie  I  i  II  etapu edukacyjnego mogą uczestniczyć w  zajęciach   dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego i matematyki.

 

9.      Na terenie szkoły działają organizacje: PCK, LOP, TPD, SKU „MOJAK”.

 

10.  Bierzemy w akcjach promujących zdrowie, np. „Mleko z klasą”,  „Owoce w szkole”. Dbamy rozwój kultury fizycznej i turystyki organizując rozgrywki sportowe i wycieczki.

 

11.  Działamy na rzecz środowiska, biorąc udział w akcjach ekologicznych.

 

12.  Promujemy tradycje regionu, organizując :  „Jasełka”, „Choinkę”, „Misterium Wielkanocne”, „Dzień Babci  i Dziadka”, „Dzień Mamy i Taty”.

 

13.  Bierzemy udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

   W ramach akcji charytatywnych pomagamy dzieciom niewidomym z Lasek  i   zbieramy monety w „Górze grosza”.

 

14.  Uczymy się demokracji wybierając Samorząd Klasowy i Szkolny i organizując „Andrzejki”, Dzień Chłopaka”, Dzień Samorządności”.

 

15.  Wychowawcy, nauczyciele i dyrektor szkoły współpracują z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

 

16.   W szkole panuje atmosfera przyjaźni i życzliwości.

 

Szczególnie serdecznie zapraszamy sześciolatki do klasy pierwszej!

 

Programy edukacyjne i unijne

      

MLEKO W SZKOLE

 

       W roku 2008 nasza szkoła dołączyła do programu prowadzonego przez Agrencję

Rynku Rolnego "Szklanka Mleka". Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i

młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i

przetworów mlecznych.W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i

mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Do naszej placówki dostarczane jest " MLEKO Z KLASĄ"

 

 

OWOCE W SZKOLE

 

          Od 2010 roku placówka bierze udział w

programie Unii Europejskiej„Owoce w szkole”, który został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw,

poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w

tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się: świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa

(marchew, paprykę słodką, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo –

warzywne.

 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

      Do "KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA" nasza szkoła przystąpiła w 2010 roku. Jest to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże pierwszakom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat każdego z programów kliknij na granatowy tekst.

 

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 

1.   Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami matematycznymi, pisania i czytania Zajęcia dla uczniów I etapu edukacyjnego prowadzi pani mgr Anna Walaszczyk. Zajęcia wyrównawcze odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do godziny 8.45. Liczba uczestników: 5 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 4 chłopców.

 

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – j.angielski  Kółko z języka angielskiego prowadzi pani mgr Małgorzata Szczypior i zajęcia odbywają się w każdy wtorek kl. II od godziny 8.00 do godziny 8.45 i w każdą środę kl. III od godziny 11.45 do godziny 12.30. Liczba uczestników: kl. II 6 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 1 chłopiec, kl. III – 4 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców.

 

Zajęcia są prowadzone bezpłatnie w ramach godzin z art. 42 KN.

 

W szkole prowadzone są także zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z Pedagogiem.

Harmonogram zajęć znajduje się :PEDAGOG I LOGOPEDA"