Informacje

Brak aktualności

Z życia szkoły

2016-11-03 09:13:06
                           PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW   „ Księgowego szkół i przedszkoli”   z dnia 25.10.2016roku.   W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje złożył jeden kandydat.   2.      Komisja w składzie:   Magdalena Całusińska – przewodnicząca komisji       1.    Jarosław...
2016-10-20 09:35:15
W wyniku weryfikacji jednej złożonej aplikacji na stanowisko :,,Księgowego szkół i przedszkoli", 1 osoba - P.Małgorzata Liberda zam.Mokrzesz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko.Test kwalifikacyjny odbędzie się dn.25 października 2016 roku ( tj.poniedziałek) o godzinie 12:30 w budynku Urzędu Gminy Mstów sala nr...
2016-10-20 09:06:44
Sprostowanie. Poprawia się pomyłkową datę zamieszczenia listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do dalszej selekcji w naborze na wolne stanowisko pracy księgowej w szkołach i przedszkolach. Prawidłowa data to 20.10.2016r. Za pomyłkę przepraszamy.
2016-10-04 11:13:41
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH:     Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202. z późn.zm.)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy na podstawie porozumienia z dnia 25.09.2016 roku   ogłasza nabór kandydatów na...
2016-09-11 21:19:19
   Dnia 2 września 2016 r cała społeczność szkolna wzięła udział w dorocznym Święcie Pieczonego Ziemniaka.  W ramach obchodów odbyła się krótka wycieczka do kuśmierskiego lasku, w którym zostało zorganizowane ognisko.