Informacje

Brak aktualności

Protokół

 

                         PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

 

„ Księgowego szkół i przedszkoli”

 

z dnia 25.10.2016roku.

 

 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje złożył jeden kandydat.

 

 1. 2.      Komisja w składzie:

 

Magdalena Całusińska – przewodnicząca komisji

      1.    Jarosław Olejnik

 1. Agnieszka Zborowska
 2. Maria Wieszczyk
 3. Maria Skibińska

 

po dokonaniu weryfikacji aplikacji na wolne stanowisko „ Księgowego szkół i przedszkoli” stwierdziła, że wymogi formalne spełniła jedna aplikacja. W związku z tym dopuszczono do kolejnych etapów 1 kandydata.

 

 1. Zastosowano technikę naboru:

 

 1. II etap: test
 2. III etap: rozmowa kwalifikacyjna

 

 1. Wybór i jego uzasadnienie

 

  Jako warunek zaliczenia testu, wprowadzono konieczność uzyskania wyniku minimum 70% poprawnych odpowiedzi. W wyniku przeprowadzenia tej procedury kandydatka  spełniła ten warunek. Pani Małgorzata Liberda z testu uzyskała 100% poprawnych odpowiedzi i została dopuszczona do III etapu procedury .

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja  stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe   wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku „ Księgowego szkół i przedszkoli”.

 

 

 1. Załączniki do protokołu:

 

 1. ogłoszenie o naborze
 2. dokumenty aplikacyjne
 3. test kwalifikacyjny

Zatwierdził:

 

Tomasz Gęsiarz

Wójt Gminy Mstów

 

Członkowie Komisji:

 Magdalena Całusińska – przewodnicząca

1. Jarosław Olejnik

2. Agnieszka Zborowska

3. Maria Wieszczyk

4. Maria Skibińska